Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemeen deelnemers lessen

 1. Iedereen die aan de lessen van Natuurlijk Pilates deelneemt, dient zich te realiseren dat in het algemeen dit soort activiteiten een bepaald risico op blessures en of schade met zich mee kan brengen. Deelname aan de lessen gebeurt op jouw eigen risico. Raadpleeg van te voren je arts of fysiotherapeut als je twijfelt of je in staat bent Pilateslessen te volgen.

 2. Je wordt verwacht jouw docent van Natuurlijk Pilates te informeren over je gezondheid en fysieke gesteldheid en over eventuele verandering hierin.

 3. Je kunt Natuurlijk Pilates niet aansprakelijk stellen voor schade aan of verlies/diefstal van persoonlijke eigendommen.

 4. Het is niet mogelijk Natuurlijk Pilates en/of de docenten van Natuurlijk Pilates aansprakelijk te stellen voor eventuele schade en/of letsel als gevolg van deelname voor, tijdens of na de les. Mocht Natuurlijk Pilates in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld en gehouden, zal Natuurlijk Pilates slechts aansprakelijk zijn, voor zover de schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering.

 5. Natuurlijk Pilates mag de lestijden, de indeling van de groepen en de tarieven wijzigen. Je zult tijdig van de wijzigingen en alternatieven op de hoogte gesteld worden. De lessen duren 55 minuten.

 6. Tijdens officiële feestdagen vinden er geen lessen plaats.

 7. Natuurlijk Pilates behoudt zich het recht voor lessen te annuleren bij minder dan vier deelnemers. 

 8. Lessen dienen 12 uur van te voren worden afgezegd. De gemiste les kan je inhalen binnen de geldigheidsduur van de leskaart. Je geeft hiermee anderen namelijk de gelegenheid om gemiste lessen in te halen.

 9. Afwezigheid van de docent als gevolg van vakantie zal door de docent tijdig van tevoren worden aangegeven.

 10.  Bij Natuurlijk Pilates wordt per Ideal of automatische incasso betaald. Bij betaling met creditcard worden de extra gemaakte kosten verhaald op de 
   deelnemer. 

 11. De tarieven kunnen (jaarlijks) aan het begin van het nieuwe jaar worden aangepast en zal ingaan bij een eerstvolgend abonnement. Voor doorlopende abonnementen zal het nieuwe tarief gelden voor de eerst volgende maand

Strippenkaarten en abonnementen

 1. Met een strippenkaart of abonnement kun je een of meerdere lessen per week van Natuurlijk Pilates volgen.

 2. De strippenkaart met 10 strippen heeft een geldigheid van 4 maanden en vervalt na de geldigheidsperiode. Eventueel overgebleven strippen komen te vervallen. De startdatum van de kaart is de datum van de eerste les op de kaart. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 3. De kosten voor de strippenkaart dienen in een keer middels Ideal te worden betaald.

 4. Na het volgen van een les wordt er een strip (credit) in mindering op de strippenkaart gebracht. De administratie van Natuurlijk Pilates is bepalend voor het aantal overgebleven strippen.

 5. Met een strippenkaart of abonnement kan er iedere week een plek voor je worden gereserveerd. Lessen dienen dan ook 12 uur van te voren worden afgezegd. Lessen die niet (tijdig) zijn geannuleerd, worden als strip van de strippenkaart of abonnement afgehaald. 

 6. Een abonnement bij Natuurlijk Pilates heeft 40 lesweken en loopt voor de duur van het afgesloten abonnement vanaf de eerste factuurbetaling 

 7. Bij het missen van een les loopt het abonnement door. Het is mogelijk – indien er ruimte is – om op een ander lesmoment je les in te halen.

 8. Het beëindigen van een doorlopend abonnement kan na zes maanden en daarna kan het abonnement een maand van te voren, voor het eerste van de maand, opgezegd worden. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. 

 9. Als er geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die het abonnement biedt, vindt er geen restitutie plaats.

Huur Studio Natuurlijk Pilates

Bij Studio Natuurlijk Pilates gelden de volgende voorwaarden om de Studio te huren:
– Uren boeken: Na het aanmaken van een account in Bsport wordt er een strippenkaart naar keuze aangekocht en kunnen in Studio 1
  of Studio 2 afspraken worden geboekt.
  Bij een annulering voor 24 uur blijft de strip op de strippenkaart. Na 24 uur wordt de strip van de kaart gehaald. 
– Voor en na afloop van de sessie wordt de gehuurde Studio en wachtruimte volledig schoon en leeg (in staat van ingebruikneming)
  worden achtergelaten. Evenals ook de gebruikte materialen.
– In overleg met de beheerder van de Studio wordt er over het gebruik van sleutels gesproken.

Algemene voorwaarden en privacy statement

Natuurlijk Pilates gebruikt de informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt bij Bsport alleen om contact met u te houden en updates te geven over nieuwe lessen, workshops of extra lessen tijdens vakanties. U hoort van ons per e-mail vanuit MailChimp of vanuit de mailbox van Natuurlijk Pilates. 
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door u aan te melden bij uw Bsport -account, “algemeen” te selecteren en de opties “ik ontvang graag relevante e-mails” “ik ontvang graag relevante sms’jes” te verwijderen. U kunt uw instellingen ook wijzigen door contact met ons op te nemen via info@natuurlijkpilates.nl. We behandelen uw informatie met respect.

×